Ivar Øberg, Bobil, Brit Øberg

KONFIRMASJONS BILDER© Ivar Øberg 2013